Acte necesare emiterii avizului de salubrizare

Pentru emiterea avizului de salubrizare sunt necesare copii după următoarele documente:

 • Act de identitate (pentru persoanele fizice) sau certificat de înregistrare fiscală (pentru persoanele juridice);
 • Certificat de urbanism;
 • Extras de carte funciară la zi (opțional).

Documentele menționate vor fi însoțite de o cerere tip (descarcă formular) și se pot transmite către dispecerat@iridexsalubrizare.ro (pentru Constanța și Călărași), dispecerat.dj@iridexsalubrizare.ro (pentru Dolj) sau:

Județul Constanța
Coordonator Vanzari - 0732 013 276 , 

comercial.ct@iridexsalubrizare.ro

Strada Industriala, nr. 2A, Constanta, jud. Constanta


Județul Călărași
Coordonator Vanzari - 0736 608 408 ,

comercial.cl@iridexsalubrizare.ro

Str. Argesului, nr.40, Oltenița, jud. Calarasi


Județul Dolj
Coordonator Vanzari - 0727 312 689 ,

comercial.dj@iridexsalubrizare.ro
Str. Prelungirea Bechetului km 7, Malu Mare, jud. Dolj


Oraș Buftea, Județ Ilfov

Coordonator Vanzari - 0737 966 393, buftea@ssb.ro

Str. Pepinierei nr. 7, Oras Buftea, jud. Ilfov

Comuna Joița, Județ Giurgiu

Coordonator vânzări – 0735 185 424, comercial.bif@iridexsalubrizare.ro

Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 9-13, sector 1 Bucuresti


*Ulterior analizei documentelor și a înregistrării cererii, înainte de emiterea avizului de salubrizare va fi necesară achitarea contravalorii serviciului în baza facturii emise.

*Plata se poate face în numerar la biroul comercial sau prin ordin de plată către unul din conturile:

  • Exim Banca Românească S.A. - RO97BRMA0140005910300000
  • Banca Transilvania - RO93BTRL04401202H63119XX
  • Exim Banca Românească S.A. - RO80BRMA102000026000RO01
  • Trezorerie - RO93TREZ7005069XXX014690 (pentru institutii publice)

*Avizul de salubrizare va fi emis în termen de maxim 10 zile lucrătoare, calculate după prezentarea dovezii efectuării plății.

*Avizul este valabil 12 luni de la data emiterii.