Cerere de ofertă pentru servicii de colectare deșeuri din construcții și demolări

Informatii despre client

Informatii despre serviciile solicitate

Adresa de solicitare a serviciului

Deșeuri tip moloz

Închiriere recipienți (bucăți)

Deșeuri de tip alte materiale rezultate din amenajări și reabilitări ale imobilelor

Închiriere recipienți (bucăți)

Recipientii de precolectare se inchiriaza numai in cazul prestarii serviciului de colectare a deseurilor.