Cerere de ofertă pentru servicii de colectare deșeuri menajere și asimilabile

Informatii despre client

Informatii despre serviciile solicitate

Adresa de solicitare a serviciului

 

Deșeuri reciclabile

Închiriere recipienți (bucăți)

Deșeuri verzi biodegradabile

Închiriere recipienți (bucăți)

Deșeuri reziduale

Închiriere recipienți (bucăți)

Recipientii de precolectare se inchiriaza numai in cazul prestarii serviciului de colectare a deseurilor.