Meniu

Iridex Group Salubrizare - revoluționează gestionarea deșeurilor în România

Inovațiile tehnologice sunt un pilon central în strategia IRIDEX. Sub aripa IRIDEX Group, firma IRIDEX Group Salubrizare, principalul operator de salubrizare din județul Dolj, a transformat județul într-un exemplu de urmat în gestionarea deșeurilor. Aici compania a implementat unul dintre cele mai moderne sisteme de colectare a deșeurilor din România și gestionează eficient colectarea separată a deșeurilor în întreg județul.

Reinventarea colectării deșeurilor: sistem combinat de containere supraterane și subterane și mașini robotizate

În Municipiul Craiova, IRIDEX Group Salubrizare administrează 438 de platforme de containere îngropate și 1016 containere supraterane de tip Easy. Containerele sunt manevrate cu ajutorul unor MAȘINI ROBOTIZATE. Această abordare permite optimizarea colectării separate și contribuie semnificativ la eficiența sistemului.

Circuitul deşeurilor nu se opreşte însă la ridicarea lor de la cetăţeni. Cele mai răspândite și valoroase materiale recuperate de la populatie, se împart în patru categorii: hârtie şi carton, plastic şi metal, sticlă si biodeșeuri. Odată colectate, acestea sunt transferate în stațiile noastre de sortare, unde sunt balotate și trimise spre reciclare.

IRIDEX GROUP - o serie de premiere naționale. Unicul producător de energie electrică pe bază de biogaz din România

Iridex Group Salubrizare extinde tradiția în INOVAȚIE pe care Iridex Group a cultivat-o de-a lungul a trei decenii. Prin abordarea sa inovatoare, IRIDEX Group a înregistrat o serie de premiere naționale, consolidându-și poziția ca lider în promovarea energiei verzi și în susținerea utilizării surselor regenerabile de energie.

Printre realizările sale semnificative se numără: prima instalație eoliană, primul depozit ecologic de deșeuri, prima instalație de tratare a levigatului cu osmoză inversă și prima instalație de valorificare a gazului de depozit prin cogenerare din România.

IRIDEX Group este unicul producător de energie electrică pe bază de biogaz din România, operând o instalație de 3,6 MWh la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor Chiajna. Aici, transformă gazul rezultat din fermentația naturală în peste 20.000 MWh de energie ecologică anual.