Cerere de ofertă pentru servicii de tratare și eliminare deșeuri

Informatii despre client

Informatii despre serviciile solicitate

Servicii prestate – eliminare deseuri nepericuloase

Descriere deseuri nepericuloase Cantitate estimată U.M.
tone
tone
tone

Pentru alte servicii sau tipuri de deseuri, va rugam sa completati detalii mai jos, la informatii suplimentare!