Dacă doriți încheierea unui contract vă rugăm să ne contactați astfel:

 • Județul Constanța

Coordonator Vânzări - 0732 013 276, comercial.ct@iridexsalubrizare.ro

Strada Industrială, nr. 2A, Constanța, jud. Constanța

 • Județul Călărași

Coordonator Vanzări - 0736 608 408, comercial.cl@iridexsalubrizare.ro

Str. Argeșului, nr.40, Oltenița, jud. Călărași

 • Județul Dolj

Coordonator Vânzări - 0727 312 689, comercial.dj@iridexsalubrizare.ro

Str. Prelungirea Bechetului km 7, Malu Mare, jud. Dolj

 • Buftea, Județ Ilfov

Coordonator Vânzări - 0737 966 393, buftea@ssb.ro

Str. Pepinierei nr. 7, Oraș Buftea, jud. Ilfov

 • Joița, București, Ilfov

Coordonator vânzări – 0735 185 424, comercial.bif@iridexsalubrizare.ro

Șoseaua București-Ploiești nr. 9-13, sector 1 București

Persoane juridice - acte necesare pentru încheiere contract

 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă cel puţin: sediul social, punctele de lucru, numele și prenumele reprezentantului legal;
 • Certificat de înregistrare ca plătitor de TVA (dacă este cazul);
 • Copia certificatului de înmatriculare;
 • Împuternicire din partea societăţii pentru persoana desemnată să semneze contractul și copie după cartea de identitate (dacă este cazul);
 • Copia actului de identitate al administratorului;
 • Numărul de cont și banca la care este deschis contul (opțional);
 • Date de contact: telefon, fax, adresă de email;
 • Actele deținere spaţiu (act de vânzare/cumpărare, contract de închiriere, etc, dacă adresa prestării nu este înregistrată la Registrul Comerţului).

Persoane fizice - acte necesare pentru încheiere contract

 • Copia actului de identitate;
 • Numărul de cont și banca din care se vor face plățile (opțional);
 • Date de contact: telefon, fax, adresă de email;
 • Actele deținere spaţiu (act de vânzare/cumpărare, contract de închiriere, etc) dacă adresa prestării nu este cea înregistrată în actul de identitate.