Dacă doriți încheierea unui contract vă rugăm să ne contactați astfel:

 • Județul Constanța

Coordonator Vanzari - 0732 013 273, comercial.ct@iridexsalubrizare.ro

Strada Industriala, nr. 2A, Constanta, jud. Constanta

 • Județul Călărași

Coordonator Vanzari - 0736 608 408, comercial.cl@iridexsalubrizare.ro

Str. Argesului, nr.40, Oltenița, jud. Calarasi

 • Județul Dolj

Coordonator Vanzari - 0727 312 689, comercial.dj@iridexsalubrizare.ro

Str. Prelungirea Bechetului km 7, Malu Mare, jud. Dolj

Persoane juridice - acte necesare pentru încheiere contract

 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă cel puţin: sediul social, punctele de lucru, numele și prenumele reprezentantului legal;
 • Certificat de înregistrare ca plătitor de TVA (dacă este cazul);
 • Copia certificatului de înmatriculare;
 • Împuternicire din partea societăţii pentru persoana desemnată să semneze contractul și copie după cartea de identitate (dacă este cazul);
 • Copia actului de identitate al administratorului;
 • Numărul de cont și banca la care este deschis contul (opțional);
 • Date de contact: telefon, fax, adresă de email;
 • Actele deținere spaţiu (act de vânzare/cumpărare, contract de închiriere, etc, dacă adresa prestării nu este înregistrată la Registrul Comerţului).

Persoane fizice - acte necesare pentru încheiere contract

 • Copia actului de identitate;
 • Numărul de cont și banca din care se vor face plățile (opțional);
 • Date de contact: telefon, fax, adresă de email;
 • Actele deținere spaţiu (act de vânzare/cumpărare, contract de închiriere, etc) dacă adresa prestării nu este cea înregistrată în actul de identitate.