Meniu

Acte necesare încheiere contract

Dacă doriți încheierea unui contract vă rugăm să ne contactați astfel:

Județul Constanța

Coordonator Vânzări

Județul Călărași

Coordonator Vânzări

Județul Dolj

Coordonator Vânzări

Buftea, Județ Ilfov

Coordonator Vânzări

Joița, București, Ilfov

Coordonator Vânzări

Persoane juridice - acte necesare pentru încheiere contract

 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă cel puţin: sediul social, punctele de lucru, numele și prenumele reprezentantului legal;
 • Certificat de înregistrare ca plătitor de TVA (dacă este cazul);
 • Copia certificatului de înmatriculare;
 • Împuternicire din partea societăţii pentru persoana desemnată să semneze contractul și copie după cartea de identitate (dacă este cazul);
 • Copia actului de identitate al administratorului;
 • Numărul de cont și banca la care este deschis contul (opțional);
 • Date de contact: telefon, fax, adresă de email;
 • Actele deținere spaţiu (act de vânzare/cumpărare, contract de închiriere, etc, dacă adresa prestării nu este înregistrată la Registrul Comerţului).

Persoane fizice - acte necesare pentru încheiere contract

 • Copia actului de identitate;
 • Numărul de cont și banca din care se vor face plățile (opțional);
 • Date de contact: telefon, fax, adresă de email;
 • Actele deținere spaţiu (act de vânzare/cumpărare, contract de închiriere, etc) dacă adresa prestării nu este cea înregistrată în actul de identitate.