Dacă doriți încheierea unui contract, un agent de vânzari poate veni la dumneavoastră, ulterior solicitării detaliate transmise către coordonatorul comercial al ariei în care se află punctul de colectare pentru care doriți încheierea contractului, astfel:

 • Județul Constanța

Coordonator comercial - 0736 608 399

Str. Radarului nr. 52, Agigea

 • Județul Călărași

Coordonator Comercial - 0736 608 408

Str. Tineretului nr.159-161, Oltenița

 • Județul Dolj

Coordonator comercial - 0727 312 689

Str. Prelungirea Bechetului km 7, Malu Mare

Persoane juridice - acte necesare pentru încheiere contract

 • Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului, care trebuie să cuprindă cel puţin: sediul social, punctele de lucru, numele și prenumele reprezentantului legal;
 • Certificat de înregistrare ca plătitor de TVA (dacă este cazul);
 • Copia certificatului de înmatriculare;
 • Împuternicire din partea societăţii pentru persoana desemnată să semneze contractul și copie după cartea de identitate (dacă este cazul);
 • Copia actului de identitate al administratorului;
 • Numărul de cont și banca la care este deschis contul;
 • Date de contact: telefon, fax, adresă de email;
 • Actele deținere spaţiu (act de vânzare/cumpărare, contract de închiriere, etc, dacă adresa prestării nu este înregistrată la Registrul Comerţului).

Persoane fizice - acte necesare pentru încheiere contract

 • Copia actului de identitate;
 • Numărul de cont și banca din care se vor face plățile (dacă este cazul);
 • Date de contact: telefon, fax, adresă de email;
 • Actele deținere spaţiu (act de vânzare/cumpărare, contract de închiriere, etc) dacă adresa prestării nu este cea înregistrată în actul de identitate.