Legislație privind activitățile desfăşurate

 1. Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, modificată prin Legea nr. 99 din 4 iulie 2014, republicată;
 2. Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (republicată  în 2014) privind regimul deșeurilor, republicată;
 3. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 09 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 4. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;
 5. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
 6. ORDIN nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor;
 7. LEGE Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 8. Hotărâre de Guvern nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
 9. Hotărâre nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărâre nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 11. LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 12. Ordonanţă de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electroniceHG 1037/2010 a fost abrogată și înlocuită cu OUG 5/2015;
 14. ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri;                                                                   
 15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
 16. ORDIN Nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor;
 17. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice.