Legislație privind activitățile desfăşurate

 1. Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 privind serviciile de salubrizare a localităţilor, modificată prin Legea nr.99 din 4 iulie 2014, republicată;
 2. Legea nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (republicată  în 2014) privind regimul deșeurilor, republicată;
 3. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82 din 09 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
 4. Ordinul A.N.R.S.C. nr. 112 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităților;
 5. Ordinul Preşedintelui A.N.R.S.C. nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor;
 6. ORDIN nr. 1364/1499 din 14 decembrie 2006 de aprobare a planurilor regionale de gestionare a deşeurilor;
 7. LEGE Nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje;
 8. Hotărâre de Guvern nr. 856 din 16 august 2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
 9. Hotărâre nr. 349 din 21 aprilie 2005 privind depozitarea deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
 10. Hotărâre nr. 1061 din 10 septembrie 2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României;
 11. LEGE Nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice;
 12. Ordonanţă de urgenţă nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
 13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 5 din 2 aprilie 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electroniceHG 1037/2010 a fost abrogata si inlocuita cu OUG 5/2015.
 14. ORDIN nr. 95 din 12 februarie 2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare şi procedurilor preliminare de acceptare a deşeurilor la depozitare şi lista naţională de deşeuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deşeuri.                                                                    
 15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 17 iulie 2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
 16. ORDIN Nr. 757 din 26 noiembrie 2004 pentru aprobarea Normativului tehnic privind depozitarea deşeurilor.
 17. Legea nr. 132/2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice