Meniu

Iridex Group Salubrizare începe activitatea de prestare a serviciilor de colectare a deșeurilor din Municipiul Craiova

25.Jun.2021

Începând cu data de 01.07.2021, Iridex Group Salubrizare va începe activitatea de prestare a serviciilor de colectare deșeuri în aria Municipiului Craiova, Județul Dolj.

Având în vedere perioada scurtă rămasă până la data începerii activității, pentru a se asigura că vor beneficia de continuitatea prestării serviciului de colectare a deșeurilor începând din prima zi de prestare a serviciului de către Iridex Group Salubrizare, este necesar ca persoanele juridice să încheie cât mai repede posibil un contract de colectare deșeuri similare.

Solicitarea încheierii contractului se poate efectua apelând numărul de dispecerat 0251.979, iar un reprezentant al operatorului Iridex Group Salubrizare se va deplasa la sediul persoanei juridice, în vederea prezentării condițiilor contractuale pentru colectarea și transportul deșeurilor.

Contractul de colectare și transport deșeuri se poate încheia și la unul dintre punctele de lucru:

Punct de lucru Malu Mare:

Strada Prelungirea Bechet, km 7

Coordonator comercial: 0727. 31 26 89

comercial.dj@iridexsalubrizare.ro

Program: Luni – Vineri: 08:00 – 17:00

Punct de lucru Craiova :

Bulevardul Nicolae Titulescu nr. 30B

Responsabil Craiova: 0736. 38 36 18

comercial.craiova@iridexsalubrizare.ro

Program Luni – Vineri:08:00 – 17:00


Pentru încheierea contractului sunt necesare următoarele:

  • Certificatul de înregistrare + Anexa care atestă calitatea de plătitor de TVA - copie

  • Actele deținere spațiu – Copie certificat constatator pentru punctul de lucru - copie

  • Act de vânzare/cumpărare, contract de închiriere, etc. - dacă adresa prestării nu este înregistrată la Registrul Comerțului - copie

  • Datele de contact : telefon, fax, adresă de e-mail

  • Ștampila societății.

Un exemplar al contractului semnat de ambele părți va fi predat ulterior persoanei juridice, împreună cu codul QR. Persoana juridică are obligația să afișeze codul QR primit într-un loc vizibil, certificând încheierea contractului de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare, conform legii.

Informații suplimentare sau alte detalii privind contractul se pot obține la numărul de dispecerat 0251/979 , sau la adresa de e-mail dispecerat@iridexsalubrizare.ro.

Toate solicitările sunt înregistrate, iar în cel mai scurt timp un reprezentant al Iridex Group Salubrizare va contacta solicitantul în vederea confirmării rezolvării și clarificării detaliilor necesare.

Neasigurarea gestionării corespunzătoare a deșeurilor și refuzul de a încheia contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare licențiat în aria de delegare se sancționează conform prevederilor art. 61 din Legea nr.211/2011-privind regimul deșeurilor și art.61 din Legea nr.101/2006-a serviciului de salubrizare a localităților.

Mai multe informații privind colectarea separatăși transportul deșeurilor vor fi comunicateprin intermediul website-ului www.iridexsalubrizare.ro, și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/iridexsalubrizare .

Protejează mediul – construiește viitorul!