Sortare, tratare și eliminare deșeuri

1. La Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din localitatea Costinești gestionăm anual o cantitate de peste 100.000 tone deșeuri nepericuloase, dintre care amintim:

  • Deșeuri municipale amestecate (deșeuri menajere)
  • Deșeuri biodegradabile
  • Deșeuri din construcții și demolări
  • Deșeuri stradale
  • Deșeuri de ambalaje (reciclabil)
  • Deșeuri nepericuloase de la alte instalații de tratare a reziduurilor

2. La Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din localitatea Mihai Bravu, Județul Tulcea gestionăm anual o cantitate de peste 25.000 tone deșeuri nepericuloase, dintre care amintim:

  • Deșeuri municipale amestecate (deșeuri menajere)
  • Deșeuri stradale
  • Deșeuri nepericuloase de la alte instalații de tratare a reziduurilor