Sortare, tratare și eliminare deșeuri

În prezent administrăm două centre de primire a deșeurilor nepericuloase.

1. La Centrul de Management Integrat al Deșeurilor din localitatea Costinești gestionăm anual o cantitate de peste 100.000 tone deșeuri nepericuloase, dintre care amintim:

  • Deșeuri menajere sau similare colectate în amestec sau separat (reciclabil – rezidual – biodegradabil);
  • Deșeuri din construcții și demolări;
  • Deșeuri stradale (rezultate din servicii de salubritate stradală);
  • Deșeuri de ambalaje;
  • Deșeuri nepericuloase de la alte instalații de tratare a reziduurilor.

Tot aici putem primi și alte tipuri de deșeuri nepericuloase, cu acordul APM Constanța și cu respectarea Ordinului MMGA 95/2005.

De asemenea, în cadrul centrului funcționează și un PUNCT VERDE (punct de primire și de stocare temporară în vederea eliminării în alte instalații autorizate, a unor cantități mici de deșeuri) destinat persoanelor fizice din comunitățile limitrofe, unde acestea pot aduce urmatoarele tipuri de deșeuri: ambalaje, absorbanți, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei fără altă specificație), materiale de lustruire, îmbrăcăminte de protecție contaminată cu substanțe periculoase, anvelope scoase din uz, sticlă, materiale plastice sau lemn necontaminate, cupru, bronz, alamă, aluminiu, plumb, zinc, fier și oțel, staniu, amestecuri metalice, deșeuri metalice contaminate cu substanțe periculoase, cabluri, textile, solvenți, acizi, baze, substanțe chimice fotografice, pesticide, tuburi fluorescente și alte deșeuri cu conținut de mercur, vopsele, cerneluri, adezivi și rășini conținând substanțe periculoase, detergenți, baterii și acumulatori, echipamente electrice și electronice casate, deșeuri voluminoase.

Categoriile de echipamente electrice și electronice recepționate în acest punct verde sunt cele reglementate de HG 1037/2010 (AnexaNr. 1A): aparate de uz casnic de mari dimensiuni, aparate de uz casnic de mici dimensiuni, echipamente informatice și de telecomunicații, echipamente de larg consum, echipamente de iluminat, unelte electrice și electronice (cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni), jucării, echipamente sportive și de agrement, dispozitive medicale (cu excepția tuturor produselor implantate și infectate), instrumente de supraveghere și control, distribuitoare automate.

2. La Depozitul Ecologic de Deșeuri din portul Constanța gestionăm toate deșeurile nepericuloase generate în perimetrul portuar.

Dacă vă desfășurați activitatea în această zonă, vă putem oferi și aici servicii de eliminare a deșeurilor nepericuloase.

Ne străduim să utilizăm cele mai recente progrese în domeniul tehnologiei de eliminare a deșeurilor nepericuloase, pentru protejarea ecosistemelor locale. Cu o administrare dedicată mediului, dorim să ne asigurăm că toate facilitățile noastre sunt proiectate, exploatate și întreținute, astfel încât să îndeplinească sau să depășească reglementările locale și naționale.