Deșeuri de tip alte materiale rezultate din amenajări și reabilitări ale imobilelor

Cea mai mare cantitate de deșeuri generată pe un șantier de contrucții este reprezentată de ambalaje și bucăți rezultate din materii prime tăiate sau redimensionate.

Aceste materiale includ cherestea, materiale de pavaj, materiale pentru izolație, sticlă, gips carton, carton și metal.

Pentru reducerea impactului asupra mediului, este foarte important ca acestea să fie precolectate separat, în acest fel putând fi sortate și predate către reciclatori, evitând impactul major asupra mediului.

Deşeurile provenite din construcţii ridică în continuare probleme in România, deoarece autorităţile locale nu pot controla fenomenul depozitelor ilegale: avem câmpuri pline de moloz şi alte resturi de materiale de construcţii. Depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor din construcții poate produce consecințe greu de remediat, iar recuperarea unui sol contaminat poate dura până la 30 de ani.

Modul corect de colectare selectivă

Înapoi