TRATAREA ȘI VALORIFICAREA DEȘEURILOR

Recuperarea materialelor reciclabile nu reduce doar cantitatea de deşeuri depozitate și gradul de poluare a planetei, ci ajută şi la conservarea resurselor naturale ale pământului. Cu alte cuvinte, reciclarea este foarte importantă, asa că avem grijă să sortăm, recuperăm şi tratăm în facilitățile din cadrul Centrului de Management Integrat al Deşeurilor din Costineşti toate materialele reciclabile. În Centrul de Management Integrat al Deșeurilor, deșeurile colectate separat sunt tratate astfel încât procentul de reintroducere în circuitul economic al acestora sa fie cât mai mare.

În acest sens...

DEŞEURILE RECICLABILE COLECTATE SEPARAT

Sunt sortate în staţia de sortare...

...în urma sortării se reintroduc în circuitul economic deşeurile din hârtie şi carton, diverse materiale plastice (PET, LDPE, HDPE, PP, PVC), metale, sticlă, etc.

DEŞEURILE VERZI BIODEGRADABILE COLECTATE SEPARAT

Sunt tratate în Staţia de tratare biologică (compostare)...

...în urma compostării, deșeurile biodegradabile verzi sunt reintroduse în circuitul economic sub formă de compost.

DEŞEURILE REZIDUALE COLECTATE SEPARAT

Sunt tratate în Staţia de Tratare Mecano Biologică...

...în urma tratării mecano-biologice se obţin următoarele categorii de deşeuri:

- DEŞEURI BIOSTABILIZATE -

folosite ca material de acoperire zilnică în cadrul depozitului de deşeuri

- DEŞEURI USCATE CU POTENŢIAL ENERGETIC -

folosite ca şi combustibil alternativ în instalaţiile de producere a cimentului

- FRACŢIA NEVALORIFICABILĂ -

din deşeurile reziduale este eliminată în depozitul ecologic de deşeuri

DEŞEURILE DIN CONSTRUCŢII ŞI DEMOLĂRI COLECTATE SEPARAT

sunt sortate pe urmatoărele categorii:

- Deşeurile de tip moloz -

Acestea sunt tratate în staţia de concasare mobilă...

...iar în urma concasării şi sitării se obţin diverse sorturi de material de concasaj folosite în industria construcţiilor

Şi o fracţie de deşeu nevalorificabil (refuz de sitare) folosit în depozitul ecologic de deşeuri ca material de acoperire zilnică.

- Deşeurile formate din materiale uşoare

rezultate din construcţii şi demolări -

... sunt introduse în staţia de sortare deşeuri uşoare din construcţii şi demolări

În urma sortării rezultă diverse categorii de materiale care pot fi reintroduse în circuitul economic: lemn, materiale plastice, metale, carton şi hârtie etc, şi o fracţie neutilizabilă care este eliminată în depozitul ecologic de deşeuri.

DEŞEURILE VOLUMINOASE COLECTATE SEPARAT

Sunt grupate pe tipuri de produse şi dacă este cazul tratate prin dezmembrare şi în unele cazuri tocare. În urma acestor procese rezultă diverse categorii de materiale care sunt reintroduse în circuitul economic. Recuperarea şi reciclarea deşeurilor, oricare ar fi natura acestora, reprezintă una dintre activităţile importante pentru economia mondială, ţinând cont şi de aspectul diminuării tot mai accentuate a resurselor naturale de materii prime.