Început

S.C. IRIDEX GROUP SALUBRIZARE S.R.L., firmă specializată în managementul deșeurilor, prestează servicii de salubrizare la nivel național, este membră a grupului de firme IRIDEX și a fost înființată în anul 2008.

Suntem o firmă cu capital integral privat, înființată prin aportul SC IRIDEX GROUP SRL și al SC SERVICII SALUBRITATE BUCUREȘTI SA

Am început desfașurându-ne activitatea în zona județului Constanța, prestând servicii de salubrizare stradală, colectare și transport deșeuri, exploatare și gestionare depozite ecologice de deșeuri.

Evoluție

Activitățile pe care le desfășurăm s-au diversificat în timp, având în primul rând în vedere asigurarea managementului integrat al deșeurilor, incluzând:

Diversificarea și extinderea activităților a însemnat și creșterea calității serviciilor, a pregătirii profesionale și a numărului de salariați, iar an de an a crescut și cifra de afaceri.